לוח חוגים

יום ראשון

10:00 – 09:00 – מתחילות שנה שניה
11:00 – 10:00 – קורס לטיני סטייל

21:00 – 20:00 – מתחילות שנה שניה
22:00 – 21:00 – מתקדמות תיכון ראשונים

יום שני

11:00 – 10:00 – הרצליה פיתוח מתחילות

21:00 – 20:00 – ממשיכות תיכון ראשונים
22:00 – 21:00 – קורס לטיני ממשיכות

יום שלישי

10:00 – 09:00 – מתחילות שנה שניה
11:00 – 10:00 – מתחילות צעד ראשון

20:00 – 19:00 – מתחילות
21:00 – 20:00 – קורס לטיני סטייל מתחילות

יום רביעי

22:00 – 19:00 – חזרות להקה

יום חמישי

11:00 – 10:00 – חזרות להקה